Studera i Tyskland

Är du trött på att bo i Sverige och gå i den svenska skolan? Kanske vill du ut och resa, upptäcka nya saker och en ny kultur, testa dina vingar, träffa nya människor? Då är det en väldigt bra idé att studera utomlands och varför inte i Tyskland?

Varför Tyskland?
Tyskland med sin enorma och moderna historia som har sin grund i det andra världskriget har otroligt mycket att lära dig. Inom ämnet ”andra världskriget” finns det en hel del att både upptäcka samt lära sig och många ser detta som väldigt intressant. Dessutom finns här mycket att uppleva för den som är intresserad utav sport, då fotbollsligan Bundesliga har sitt säte här.

Att studera i Tyskland är både spännande och lärorikt och det finns många universitet med ett tydligt fokus på utbildningar som omfattar ämnen som teknik samt ingenjörsarbete. Anledningen till det stora utbudet av tekniska utbildningar är för att Tyskland är ett av världens ledande industriländer. Dock har de även andra utbildningar inom många områden som exempelvis ekonomi och natur.

Skillnader i skolsystemet
Det tyska skolsystemet är ganska likt det svenska skolsystemet med många saker. Ett exempel är att både det tyska studieåret samt det svenska studieåret är indelat i två stycken terminer där varje termin varar i sex månader. En skillnad är dock att i Tyskland så är sommarterminen mellan april-september och vinterterminen mellan oktober-mars. I Tyskland brukar det även vara så att Augusti och mars är studiefria. I Sverige brukar det istället vara så att augusti-december är hösttermin (vinter) och januari-juni är vårtermin (sommar).

Även att i Sveriges skolsystem så finns det flera lov såsom sommarlov och jullov och inte enbart två månader som är studiefria så som i Tyskland. Detta var lite likheter och skillnader om man jämför de båda systemen och det finns både fördelar och nackdelar med de båda systemen. Att ha sommarlov i 3 månader kan många anse vara väldigt skönt, men många kan även anse att det kan vara för lång tid och att eleverna glömmer bort saker. Tycker man på det viset kanske det kan vara bättre att enbart ha en månad lov så som i Tyskland.